Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Hormonihoito

EturauhassyöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla.solujen kasvua ajaa pääasiassa miessukupuolihormoni eli testosteroni, joten eturauhassyövän hoidossa pyritään usein vaikuttamaan sen tuotantoon ja toimintaan.

Hormonihoidon tarkoituksena on estää testosteronin muodostus tai estää sen vaikutus eturauhassoluissa. Hormonihoidolla on tärkeä rooli etenevän eturauhassyövän hoidossa, mutta sitä käytetään myös ennen paikallishoitoa tai sen aikana tai jälkeen.

Suurin osa eturauhaskasvaincloseKasvainEpänormaali kudosmassa, joka syntyy solujen jakautuessa enemmän kuin niiden pitäisi tai jos solut eivät kuole niin kuin niiden pitäisi. Kasvaimet saattavat olla hyvänlaatuisia eli benignejä tai pahanlaatuisia eli maligneja (syöpä). Kasvaimia voidaan myös kutsua neoplasmoiksi. ten soluista reagoi testosteronin puutteeseen. Eturauhassyöpä voi kuitenkin edetä huolimatta testosteronia alentavista lääkehoidoista. Sairauden edetessä tähän vaiheeseen sitä kutsutaan kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi. Kastraatioresistentissä vaiheessa eturauhassyöpä on usein lähettänyt etäpesäkkeitä, yleisimmin luustoon.

Tämän vuoksi hormonihoito ei ole täydellinen ratkaisu taistelussa eturauhassyöpää vastaan, eikä se paranna sairautta. Hormonihoitoon liittyy myös epätoivottuja toksisia vaikutuksia. Sillä on kuitenkin tärkeä tehtävä etenevän syöpäsairauden hallinnassa. Hormonihoito on todennäköisesti jatkossakin osa jokaisen eturauhassyöpäpotilaan hoitoa syövän uusiutuessa tai levitessä.

Oikea aika hormonihoidon aloittamiseen PSA-arvon lähdettyä nousuun riippuu yksilöllisistä tekijöistä, ja asiasta kannattaa keskustella lääkärin kanssa.

Hormonihoidon muodot

Seuraavassa esitellään hormonihoidon yleisimmät muodot. Kaikki hoitomuodot hillitsevät tehokkaasti eturauhassyövän etenemistä, mutta testosteronin puute aiheuttaa huomattavia haittavaikutuksia lähes kaikille miehille. Haittavaikutukset vaihtelevat kuumista aalloista ja luuntiheyden heikkenemisestä mielialavaihteluihin, painonnousuun ja erektiohäiriöihin.

Kivesten poisto

Noin 90 % testosteronista muodostuu kiveksissä, joten orkiektomia eli kivesten poistoleikkaus on tehokas ratkaisu testosteronin vapautumisen estoon. Toimenpidettä on käytetty menestyksellä 1940-luvulta saakka. Koska kyseessä on pysyvä ja peruuttamaton toimenpide, useimmat miehet valitsevat mieluummin lääkehoidon.

Leikkauksesta toipuminen on tavallisesti nopeaa eikä hormonaalista jatkohoitoa tarvita. Toimenpide sopii miehelle, joka haluaa kertaluontoisen hoidon.

LHRH-agonistit

LHRH eli luteinisoivaa hormonia vapauttava hormoni on yksi tärkeimmistä hormoneista, joita elimistö erittää ennen testosteronin muodostusta. (Huom. LHRH:sta käytetään myös nimitystä GnRH eli gonadotropiinia vapauttava hormoni.)

LHRH:n vapautumisen esto LHRH-agonistien avulla on yksi yleisimmistä hormonihoidon muodoista eturauhassyövssä. LHRH-agonisteihin kuuluvaa lääkettä (esim. leuprolidi, gosereliini, triptoreliini) annetaan säännöllisesti pistoksina joko kerran kuukaudessa, kerran kolmessa/neljässä/kuudessa kuukaudessa tai kerran vuodessa.

LHRH-antagonistit

LHRH-antagonistit estävät LHRH:n (GnRH) testosteronituotantoa stimuloivan vaikutuksen aiheuttamatta kuitenkaan testosteronipitoisuuden äkillistä lisääntymistä hoidon alkuvaiheessa. Tähän lääkeryhmään kuuluu esimerkiksi degareliksi, jota annetaan kerran kuukaudessa vaihtoehtona kivesten poistolle tai LHRH-agonistihoidolle.

Antiandrogeenit

LHRH-agonistien käytön yhteydessä testosteronipitoisuus kasvaa ensin voimakkaasti kolmen ensimmäisen viikon aikana pistoksen antamisesta. Tästä voi aiheutua monenlaisia oireita, kuten luustokivut, tihentynyt virtsaamistarve ja virtsaamisvaikeudet. Näiden vaikutusten ehkäisemiseen on kuitenkin keinoja.

Antiandrogeeniset aineet, kuten bikalutamidi, flutamidi ja nilutamidi, auttavat estämään testosteronin vaikutuksen eturauhasen syöpäsoluissa. Antiandrogeeni liitetään usein LHRH-agonistiin ehkäisemään hoidon alkuvaiheessa ilmenevää testosteronipitoisuuden voimakasta kasvua ja siitä aiheutuvia oireita.

Antiandrogeenit yksin käytettynä aiheuttavat huomattavasti vähemmän seksuaalihäiriöitä kuin LHRH-agonistit, mutta antiandrogeenit eivät välttämättä ole yhtä tehokkaita kuin kivesten poisto tai LHRH-agonistihoito. Antiandrogeenit eivät myöskään ole paras mahdollinen vaihtoehto, jos eturauhassyöpä on jo lähettänyt etäpesäkkeitä.

LHRH-agonisteihin liitettynä antiandrogeenit lisäävät yleensä kuumien aaltojen ja rintojen arkuuden todennäköisyyttä, ja harvinaisissa tapauksissa ne voivat aiheuttaa maksavaurioita. Antiandrogeenien käytön aikana maksa-arvoja tulee tarkkailla.

Nilutamidi aiheuttaa lisäksi vaikeuksia näkökyvyn sopeutumisessa valoisasta hämärään ja harvinaisissa tapauksissa tulehdusta ja arpeutumista keuhkoissa. Jos nilutamidin käytön aikana ilmenee jatkuvaa yskää tai hengenahdistusta, tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon on tullut hormonaalisia lääkkeitä, jotka estävät androgeenin synteesiä (abirateroni) tai androgeenireseptorien toimintaa (entsalutamidi).

Monilla kasvipohjaisilla ja vaihtoehtolääkkeillä on estrogeenin kaltaisia ominaisuuksia, joten ne voivat heikentää hormonihoidon tehoa. Lääkärille onkin tärkeää kertoa kaikista käytetyistä lääkkeistä – myös muista kuin "perinteisistä" lääkkeistä – jotta hän pystyy arvioimaan paremmin hoidon vaikutusta sairauden kulkuun.

Hoitokäytäntöjä on monenlaisia, myös luuntiheys voidaan mitata ennen hormonihoidon aloittamista ja sen jälkeen. Luuntiheyden mahdollisesta heikkenemisestä aiheutuu luunmurtumariski, jonka ehkäisyyn on saatavilla lääkkeitä.

Yleisiä hormonihoitoja eturauhassyövän alkuvaiheessa ovat siis kivesten poisto, LHRH-agonistit ja -antagonistit sekä antiandrogeenit. Nämä hoitomuodot menettävät kuitenkin tehonsa yleensä muutaman vuoden aikana, sillä hormoneista riippumattomat solut vahvistuvat lopulta niin paljon, että hormonihoidoilla on yhä vähemmän vaikutusta kasvaimen kasvuun. Hormoneille herkät solut eivät kuitenkaan häviä kokonaan, joten syövän leviämistä voidaan estää toisen linjan hormonaalisilla hoidoilla.

Jos antiandrogeenia on käytetty yhdessä LHRH-agonistin kanssa, antiandrogeenilääkityksen lopettaminen on monille ensimmäinen askel siirryttäessä toisen linjan hormonihoitoihin. Antiandrogeenivieroituksesta johtuva hoitovaste ilmenee noin 10–30 %:lla miehistä, ja se kestää noin 3–5 kuukautta. Tänä aikana ei tarvita lisähoitoja. Muita hoitoja tarvitaan kuitenkin vääjäämättä jossain vaiheessa, vaikka hoitovaste ilmenisikin. Vaihdosta toiseen antiandrogeeniin saattaa olla hyötyä muutaman lisäkuukauden ajan ennen kuin tarvitaan muita hoitotapoja.

Androgeenisynteesin estäjät

Testosteronia vapautuu myös munuaisten yläpuolella sijaitsevista lisämunuaisista. Nämä kaksi rauhasta tuottavat vain noin 10 % verenkierron testosteronista, joten hoidossa pyritään vaikuttamaan niiden toimintaan yleensä vain, jos on tärkeää eliminoida kaikki testosteroni. Eturauhassyövän hoitoon käytetyt androgeenisynteesiä estävät lääkkeet, kuten ketokonatsoli ja abirateroniasetaatti, annetaan yhdessä steroidien kanssa. Abirateroniasetaatin ja pieniannoksisen steroidin yhdistelmän on osoitettu pidentävän elinaikaa. Yhdistelmää käytetään etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon. Lääkityksen haittavaikutuksina voi ilmetä uupumusta, kohonnutta verenpainetta sekä epänormaaleja elektrolyytti- ja maksa-arvoja. Säännöllinen seuranta on tarpeen hoidon aikana.

Toisen polven antiandrogeenit

Entsalutamidi on tarkoitettu kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon miehille, joilla on etäpesäkkeitä. Entsalutamidi estää androgeenireseptorien toimintaa. Entsalutamidin on todettu pidentävän elossaoloaikaa. Hoitoon voi liittyä haittavaikutuksia, kuten uupumusta, ripulia, kuumia aaltoja, päänsärkyä ja harvinaisissa tapauksissa kouristuskohtauksia.A A A A A A

Muuta tekstin kokoa