Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Riskitekijät

Eturauhassyövän riskiin vaikuttavat ikä, perimä ja etninen tausta.

Ikä: Mitä enemmän ikää tulee, sitä todennäköisempää on sairastua eturauhassyöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla.än. Alle 40-vuotiaista miehistä eturauhassyöpään sairastuu vain yksi 10 000 miehestä, mutta 40–59-vuotiaista sairastuu jo yksi 38 miehestä ja 60–69-vuotiaista yksi 14 miehestä.

Yli 65% kaikista eturauhassyövistä todetaan yli 65-vuotiailla miehillä. Eturauhassyöpä todetaan Suomessa keskimäärin 70 vuoden iässä. Tätä vanhemmilla miehillä eturauhassyövän riski on suurempi kuin minkään muun syövän riski.

Etninen tausta: Eturauhassyöpä on yleisempi mustaihoisilla kuin valkoihoisilla, ja mustaihoisten miesten todennäköisyys kuolla eturauhassyöpään on lähes 2,5-kertainen valkoihoisiin verrattuna. Aasiassa asuvien aasialaisten miesten riski sairastua eturauhassyöpään on kaikkein pienin.

Suvun sairaudet ja perimä: Jos isällä tai veljellä on todettu eturauhassyöpä, miehen riski sairastua tähän syöpään on kaksinkertainen. Riski on tätäkin suurempi, jos eturauhassyöpä on todettu lähisukulaisella nuorella iällä (alle 55-vuotiaana) tai jos lähisuvussa on todettu eturauhassyöpä kolmella tai sitä useammalla miehellä.

Muita eturauhassyövän riskitekijöitä

Runsas rasvan ja/tai lihan käyttö saattaa suurentaa sairastumisriskiä. D-vitamiini mahdollisesti pienentää riskiä, runsas hedelmien ja vihannesten (tomaattien sisältämä lykopeeni) käyttö saattavat myös ehkäistä eturauhassyövän syntyä. Tupakointi suurentaa riskiä kuolla eturauhassyöpään.

Vaikka eturauhasen hyvänlaatuiset sairaudet kuten liikakasvu tai tulehdus, voivat aiheuttaa samanlaisia oireita kuin eturauhassyöpä, niiden ei ole todettu lisäävän eturauhassyövän riskiä.A A A A A A

Muuta tekstin kokoa