Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Syövän uusiutuminencloseSyövän uusiutuminenHoidon jälkeen uusinut syöpä. Paikallinen uusiutuminen tarkoittaa, että syöpä on palannut samaan paikkaan kuin missä alkuperäinen syöpä oli. Alueellinen uusiutuminen tarkoittaa, että syöpä on palannut imusolmukkeisiin lähelle sen ensimmäistä esiintymispaikkaa.

Kun eturauhassyöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla. todetaan ihan syövän alkuvaiheessa, on hoidolla hyvät mahdollisuudet parantaa sairaus. Näissä tapauksissa suurimmalla osalla miehistä ei ole syöpää viiden vuoden kuluttua hoidosta. Eturauhassyöpä voi kuitenkin kasvaa hitaasti uudelleen hoidon jälkeen. Arvioiden mukaan syöpä uusiutuu noin 20–30 %:lla viiden vuoden jälkeen, jolloin uusiutuneen eturauhassyövän merkit alkavat näkyä.

PSA-arvon suureneminen on tyypillisesti ensimmäinen merkki syövän uusiutumisesta jo paljon ennen kuin muita oireita ilmenee. Tässä osiossa tarkastellaan, mitä tapahtuu, kun PSA-arvo alkaa suurentua leikkaus- tai sädehoidon jälkeen. Lisäksi kerrotaan, miksi toisen vaiheen paikallishoito voi olla sopiva vaihtoehto tällaisessa tilanteessa.

PSA kertoo sairauden etenemisestä

PSA-määritys on yleisesti hyväksytty apuväline arvioitaessa eturauhassyövän etenemistä.

Kaikki eturauhassolut tuottavat PSA:ta eli prostataspesifistä antigeeniä, eivät siis vain syöpäsolut. Kun eturauhassyöpä todetaan ensimmäisen kerran, syöpäsolut hävitetään leikkaus- tai sädehoidolla. Osa syöpäsoluista saattaa kuitenkin päästä leviämään hoidettavan alueen ulkopuolelle ennen kuin ne saadaan tuhottua. Nämä solut alkavat jossain vaiheessa lisääntyä ja tuottaa niin paljon PSA:ta, että se näkyy jälleen laboratoriokokeissa.

PSA-arvo ei siis oikeastaan ole merkki sairauden etenemisestä vaan eturauhassolujen aktiivisuudesta. Nämä kaksi kuitenkin korreloivat hyvin paikallishoidon jälkeen, joten PSA-arvon nousu kertoo tässä yhteydessä siitä, miten eturauhassyöpä etenee.

PSA-arvon suurentuessa täytyy ensin määrittää johtuuko nousu syövän paikallisesta uusiutumisesta vai etäpesäkkeistä. Kun PSA-arvo on hyvin pieni, syöpäkudosta ei useinkaan voi määrittää kuvantamismenetelmillä. Luustokuvauksen, ja tietokonetomografian tai magneettikuvauksen tulokset ovat tällöin usein negatiiviset, joten päätös toisen vaiheen hoidosta (säde- vai leikkaushoito) perustuu usein paranemisen todennäköisyyksiin kuin itse syöpäkudoksen toteamiseen tutkimuksissa.

Prostatektomian eli eturauhasen poistoleikkauksen jälkeen PSA-arvo pienenee tasolle, jota ei pystytä mittaamaan. Laboratoriosta riippuen tulokseksi annetaan silloin yleensä < 0,05 tai < 0,1. Sädehoidon jälkeen PSA-arvo ei ole 0, koska sädehoitocloseSädehoitoSyövänhoito, jossa kasvainkudokseen kohdistetaan ionisoivaa säteilyä. Tarkoituksena on tuhota kasvainkudosta. Joskus sädehoitoa annetaan myös hyvänlaatuisiin tiloihin, esimerkiksi kivun hoitoon. ei aina tuhoa kaikkea tervettä eturauhaskudosta. Ulkoisen sädehoidon jälkeen PSA-tason lasku voi kestää jopa yli vuoden. Kudoksen sisäisen sädehoidon (brakyterapia) jälkeen PSA-taso laskee yleensä nopeammin. Minimiarvo vaihtelee yksilöllisesti ja siksi arvon suurenemista verrataan aina minimiarvoon.

Sairauden uusiutumista arvioidessa huomioidaan PSA-tason nousu sen mukaan onko ensivaiheen hoitona ollut leikkaus vai sädehoito.

Sädehoidon jälkeen PSA-arvon nousu varmistetaan yleensä useammalla kokeella, koska PSA-arvo saattaa sädehoidon jälkeen hypähtää ylös väliaikaisesti ja palata sen jälkeen taas normaalille tasolle. Jos huomioidaan vain yksi ainoa suurentunut PSA-tulos, se on saatettu mitata juuri tässä hyppäysvaiheessa ja on sen vuoksi harhaanjohtava.

Jos PSA-arvo suurentuu mutta ei ole saavuttanut vielä määriteltyjä rajoja, lääkäri saattaa silti suositella hoidon aloittamista. Kannattaa muistaa, että PSA-arvo on vain yksi tekijä, jonka perusteella hoidonjälkeistä ennustecloseEnnustePrognoosi. Arvio taudinkulusta ja todennäköisyydestä parantua.tta arvioidaan. Syövän aggressiivisuuden arvioinnissa otetaan huomioon myös syövän alkuperäinen levinneisyys, diagnoosia edeltävä PSA-arvo, yleinen terveydentila ja odotettavissa oleva elinaika.

PSA-nousunopeus

PSA-arvon nousunopeus eturauhasen poistoleikkauksen tai sädehoidon jälkeen voi olla merkittävä tekijä arvioitaessa syövän aggressiivisuutta. Siitä saattaa vastaavasti olla hyötyä, kun määritetään, miten aggressiivista hoitoa sairaus vaatii.

PSA-arvon kaksinkertaistumiseen kulunut aika tai nousunopeus ei välttämättä pysy aina samanlaisena. Vaikka PSA-arvo nousisi hyvin hitaasti tällä hetkellä, sen seuranta on silti tärkeää. Jos PSA-arvo on pysynyt hyvin pienenä koko ajan hoidon jälkeen, nousu saattaa olla merkki siitä, että syöpäkudos on alkanut kasvaa.

PSA-nousunopeuden määrittäminen ei anna tarkkoja vastauksia, mutta se auttaa lääkäriä hoitopäätöksissä. Ei ole olemassa mitään tarkasti määriteltyä lukua, kuinka monta kertaa PSA-arvo tulisi mitata nousunopeuden varmistamiseksi.

Lue lisää: Edennyt eturauhasyöpäA A A A A A

Muuta tekstin kokoa