Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Maksakirroosi maksasyövän aiheuttajana

Maksakirroosilla tarkoitetaan maksakudoksen pysyvää arpeutumista, jolloin maksan verenkierto häiriintyy ja maksan toiminta heikkenee. Vaikea-asteinen kirroosi johtaa maksan vajaatoimintaan.

Maksakirroosin aiheuttaa pitkäkestoinen maksaan kohdistuva vaurio. Suomessa tavallisimmin maksan pitkäkestoiset vauriot johtuvat liiallisesta alkoholin käytöstä. Muita syitä ovat krooniset maksan virustulehdukset (hepatiitti B ja C), perinnölliset maksan sairaudet, ylipainosta johtuva maksan rasvoittuminen ja muut harvinaisemmat sairaudet.

Maksakirroosi on vakava sairaus, ja Suomessa siihen kuolee vuosittain yli 500 ihmistä.

Maksakirroosi on myös merkittävin riskitekijä maksasyövän kehittymiselle. Noin 90 % maksasyöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla.potilaista sairastaa maksakirroosia.

Maksakirroosin lisääntyminen ja väestön ikääntyminen todennäköisesti ovat johtaneet maksasyövän lisääntymiseen myös Suomessa.

Rasvamaksa on yleinen maksan sairaus. Aikuisväestöstä suomalaisille noin 20–25 %:lle kehittyy rasvamaksa. Rasvamaksa tarkoittaa sitä, että maksasoluihin kertyy rasvaa. Liiallisen rasvan kertyminen voi johtaa rasvamaksatulehdukseen ja edelleen maksakirroosin.

Maksakirroosin diagnostiikka
Maksakirroosi on pitkään oireeton, joten sen diagnostiikka on hankalaa. Maksaverikokeet eivät kerro mahdollisesta kirroosista, ja ainoa varma tapa todeta tauti on ottaa koepala maksasta.

Oireita maksakirroosi aiheuttaa vasta, kun kirroosi on edennyt pitkälle ja johtanut maksan vajaatoimintaan. Tällöin oireina ovat yleistilan heikkeneminen, nesteen kertyminen vatsaonteloon tai verioksentelut.

Itsestä huolehtiminen
Jos Sinulla tai ystävälläsi on todettu alkoholista johtuva maksakirroosi, alkoholin käytön lopettaminen voi vielä parantaa maksan tilanteen jopa kokonaan. Mikäli kyseessä on ylipainon aiheuttama rasvamaksa ja maksakirroosi, laihduttaminen voi myös johtaa maksan toipumiseen.

Suurentuneen maksasyöpäriskin vuoksi ultraäänitutkimus olisi suositeltavaa, ja kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin tässä asiassa. Ultraäänitutkimukseen pääsyä kannattaa kysyä omasta terveyskeskuksesta.

Lähteet
Suomen syöpärekisteri. Saatavilla Internetistä: www.cancerregistry.fi
Lääkärikirja Duodecim. Pertti Mustajoki. Rasvamaksa, kirjoitettu 16.4.2009.
Saatavilla Internetistä: www.terveyskirjasto.fiA A A A A A

Muuta tekstin kokoa