Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Syyt ja riskitekijät

Munuaissyövän taustalla on geneettinen vaurio eli mutaatiocloseMutaatioGeneettisen tiedon virhe, joka voi johtua esimerkiksi kopiointivirheestä solunjakautumisen yhteydessä tai altistumisesta jollekin ulkoiselle tekijälle, kuten kemikaaleille tai säteilylle.. Mutaatiot henkilön DNA:ssa voivat saada normaalit solut muuttumaan syöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla.soluiksi. Jotkut henkilöt perivät geenivirheen, minkä vuoksi tietyn tyyppiset syövät ovat yleisiä joissakin suvuissa. Geneettisiä muutoksia voi esiintyä ihmisen elämän aikana itsestään tai jonkin ulkoisen altistavan tekijän seurauksena. Riskitekijöiksi kutsutaan niitä tunnettuja tekijöitä, joille altistumisen tiedetään lisäävän sairastumisen vaaraa. Sivun alaosan taulukossa on munuaissyövän tunnettuja riskitekijöitä.

Joissakin tapauksissa on mahdollista ehkäistä syöpä välttämällä tai vähentämällä riskitekijöitä. Esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen ja vaarallisille kemiallisille aineille altistumisen välttäminen voi pienentää munuaissyövän riskiä. Terveellinen ja aktiivinen elämäntyyli yhdessä monipuolisen ruokavalion kanssa saattaa myös auttaa pienentämään syövän riskiä.

Jos suvussasi on runsaasti munuaissyöpäcloseMunuaissyöpäMunuaissyöpä johtuu epänormaalien solujen hallitsemattomasta kasvusta munuaisissa.ä, on tärkeää kertoa tästä lääkärille, joka arvioi riskisi ja tämän perusteella ohjelmoi mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset. Kun olet itse aktiivinen terveytesi suhteen, syövän varhaisen toteamisen mahdollisuus suurenee.

Munuaissyövän riskitekijät


Elämäntapoihin liittyvät riskitekijätTupakointi: Tupakointi suurentaa munuaissyövän riskiä 40 %. Tupakoinnin lopettaminen vastaavasti pienentää riskiä saada munuaissyöpä, mutta koko elämänsä ajan tupakoineella on silti muita suurempi munuaissyövän riski.

Liikalihavuus: Ylipainoisilla ja huomattavasti ylipainoisilla on muita suurempi riski sairastua munuaissyöpään. Lihavuus on altistavana tekijänä noin 20 %:ssa munuaissyöpätapauksista. Liikalihavuuden aiheuttamat muutokset elimistön hormonitasapainossa saattavat johtaa munuaissyövän syntyyn.

Elämäntapaan liittyvä vähäinen liikunta: Tutkimusten mukaan munuaissyöpään sairastuminen on todennäköisempää vähän liikkuvilla kuin säännöllistä liikuntaa harjoittavilla.

Työperäinen altistuminen: Tutkimusten mukaan joillekin aineille altistuminen on riskitekijä munuaissyövän kehittymiselle. Näihin vahingollisiin aineisiin ja kemikaaleihin kuuluvat:

  • asbesti
  • kadmium
  • erityyppiset kasvimyrkyt
  • bentseeni
  • orgaaniset liuottimet.

A A A A A A

Muuta tekstin kokoa