Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Levinneisyysasteet

SuolistosyöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla., sekä paksu- että peräsuolensyövät, jaetaan eri levinneisyysluokkiin sen perusteella, miten tauti on edennyt suolen seinämässä ja voidaanko syöpäsoluja havaita myös suolen ulkopuolella.

Suomessa käytetään kahta eri luokittelua: TNM- tai Dukes-luokitusta.

TNM-luokituscloseTNM-luokitusSyövän kansainvälinen levinneisyysluokitusjärjestelmä, joka perustuu
• kasvaimen kokoon (T = tumour)
• arvioon etäpesäkkeiden esiintymisestä alueellisissa imusolmukkeissa (N = node)
• arvioon etäpesäkkeiden olemassaolosta muissa elimissä (M = metastasis).

TNM-luokitus perustuu mm. potilaan kliiniseen tutkimukseen, kuvantamis- ja tähystyslöydöksiin ja koepaloista saatavaan tietoon. Kasvaimen levinneisyys (TNM-luokka) arvioidaan ennen potilaan hoitoa. Potilaan kasvaimen TNM-luokka vaikuttaa hoidon valintaan ja antaa viitteen potilaan ennusteesta.

TNM-luokituksessa kasvaincloseKasvainEpänormaali kudosmassa, joka syntyy solujen jakautuessa enemmän kuin niiden pitäisi tai jos solut eivät kuole niin kuin niiden pitäisi. Kasvaimet saattavat olla hyvänlaatuisia eli benignejä tai pahanlaatuisia eli maligneja (syöpä). Kasvaimia voidaan myös kutsua neoplasmoiksi. luokitellaan koon ja levinneisyyden mukaan:

T= tuumori kertoo, kuinka syvälle suolen seinämään kasvain ulottuu. Syvyyskasvu luokitellaan asteina 1–4, jossa T1 rajoittuu suolen limakalvoon ja T4 on kasvanut kiinni viereisiin kudoksiin tai vatsanpeitteisiin.

N= node kuvaa etäpesäkkeiden esiintymistä imusolmukkeissa. Esiintyminen luokitellaan asteina 0–2. Aste 0 tarkoittaa, että kasvain ei ole levinnyt imusolmukkeisiin. Aste 1 tarkoittaa, että tautia löytyy 1–3:sta lähellä olevasta imusolmukkeesta. Aste 2 tarkoittaa, että kasvainsoluja löytyy neljästä tai useammasta tutkitusta imusolmukkeesta.

M= metastaasi eli etäpesäkecloseMetastaasi eli etäpesäkeSyöpäsolujen leviäminen elimistön kaukaisiin osiin lymfajärjestelmän tai verenkierron kautta. kuvaa kasvaimen levinneisyyttä muihin elimiin. M0 tarkoittaa, että kasvain ei ole levinnyt. M1 tarkoittaa, että kasvain on levinnyt muualle elimistöön.

Tis; tuumori in situ, tarkoittaa paikallista kasvainta.

Dukes-luokitus

Dukesin luokkia on neljä, A–D.

Dukes A ja B viittaavat paikalliseen suolistosyöpään, jossa syöpäsoluja löydetään vain suolen alueelta.

Dukes C:ssä syöpäsolut ovat levinneet lähimpiin imusolmukkeisiin.

Dukes D -luokan suolistosyövässä emäkasvain ei ole ollut kokonaan poistettavissa tai syöpäsolut ovat levinneet kehon muihin elimiin, kuten maksaan.

Levinneisyysluokittelun perusteella tehdään päätökset eri hoitovaihtoehdoista.A A A A A A

Muuta tekstin kokoa