Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Syyt ja riskitekijät

Suolistosyöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt elintason nousun myötä, mikä viittaa mm. muuttuneiden ravintotottumusten merkitykseen. Runsaan eläinrasvojen käytön uskotaan lisäävän suolistosyövän riskiä, kun taas kuitupitoisen ruokavalion vaikutuksen arvellaan olevan päinvastainen.

Henkilöt, jotka sairastavat pitkäaikaisia suoliston tulehdussairauksia kuten haavaista paksunsuolentulehdusta tai Crohnin tautia, ovat keskimääräistä suuremmassa vaarassa sairastua paksu- ja peräsuolen syöpiin.

Noin 5 %:iin suolistosyöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla.tapauksista liittyy periytyvä syöpäalttius. Periytyvästä syöpäalttiudesta puhutaan, kun suvussa esiintyy suolistosyöpää selvästi enemmän kuin väestössä keskimäärin. Nykyään tunnetaan periytyviä suolistosyöpätyyppejä, joissa on tunnistettu solujen kasvunsäätelyä häiritsevä geenivirhe; perinnöllinen ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), Peutz–Jeghersin oireyhtymäclosePeutz–Jeghersin oireyhtymäPeriytyvä tila, jossa esiintyy runsaasti tietynlaisia polyyppeja paksu- ja peräsuolessa. (PJS) ja familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP).

Vaikka paksusuolen syövästä tunnetaan edellä mainittuja periytyviä muotoja, kuitenkin valtaosa syöpätapauksista on seurausta elintapoihin liittyvistä riskitekijöistä. Elintapoihin liittyviä riskitekijöitä on runsaasti punaista lihaa ja vähän tuoreita kasviksia sisältävän ruokavalion lisäksi myös tupakointi sekä liikuntaharrastusten puute tai sen vähäisyys. Myös esimerkiksi B-vitamiinien kohtalainen puute näyttää lisäävän paksusuolen syövän riskiä ja kääntäen, niiden riittävä saanti näyttää vähentävän sairastumisen riskiä.

Liikuntaa harrastavien sairastumisriski on pienempi kuin ikätoverien, jotka eivät liiku paljoa. Olut ja väkevät alkoholijuomat saattavat nostaa suolisyövän riskiä. Sairauden alueellinen esiintyvyys on yleensä sitä korkeampi, mitä parempi alueen elintaso on.A A A A A A

Muuta tekstin kokoa