Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

Eturauhassyöpä

Eturauhassyövän hoitovaihtoehdot

Eturauhassyöpään ei ole yhtä kaikille sopivaa hoitoa. Hoitopäätökseen vaikuttavat monet itse sairauteen liittyvät ja yksilölliset tekijät, kuten

 • hoidon tarve
 • syövän riskiryhmäluokitus ja levinneisyysaste
 • henkilökohtainen tilanne
 • halukkuus saada tiettyä hoitoa sen riskien ja hyötyjen ja omien tuntemusten perusteella.
   

Kun syöpä on rajoittunut ainoastaan eturauhasen sisään, hoitovaihtoehtoja ovat seuranta, leikkaus, sädehoito ja joskus hormonaalinen hoito.

Eturauhassyövän hoitovaihtoehtoja

Seuranta

Seuranta

Leikkaushoito

Leikkaushoito

Ulkoinen sädehoito

Ulkoinen sädehoito

Sisäinen sädehoito

Sisäinen sädehoito

Hormonihoito

Hormonihoito

Aktiivinen seuranta on varteenotettava vaihtoehto niille miehille, joilla on pienen riskin eturauhassyöpä ja jotka eivät halua tai tarvitse välitöntä leikkausta tai sädehoitoa. Myös potilaan toiveet sekä hoidoista mahdollisesti aiheutuvat haitat, kuten potenssi- ja virtsaamisongelmat huomioidaan.

Aktiivisen seurannan aikana potilas on tarkassa seurannassa ja viitteet eturauhassyövän etenemisestä pystytään havaitsemaan ajoissa. PSA-pitoisuuden määritys verestä ja peräsuolen kautta tehtävä eturauhastutkimus tehdään yleensä säännöllisin väliajoin. Magneettikuvauksen perusteella voidaan eturauhasesta ottaa tarvittaessa myös koepaloja. Hoidon aloittamista harkitaan, jos ilmenee oireita tai tutkimukset osoittavat syövän edenneen.


Aktiivinen seuranta soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa

 • ISUP-ryhmä 1, Gleasonin pisteet ovat matalat (≤ 6)
 • PSA-arvo on matala
 • syöpä on varhaisvaiheessa
 • syöpäkudosta on todettu vähäinen määrä koepalasta.
   

Seuranta voi olla hyvä vaihtoehto myös iäkkäämmille miehille, joilla syövän ei oleteta vaikuttavan elämänlaatuun eikä elinajan ennusteeseen. Lääkäri saattaa lisäksi suositella hoidon lykkäämistä, jos potilaalla on samaan aikaan muita vakavia sairauksia. Näin pyritään välttämään hoidon mahdollisesti aiheuttamat komplikaatiot.


Aktiivisessa seurannassa olevien potilaiden ennuste on sekä eturauhassyöpäkuolleisuuden että kokonaiskuolleisuudenkin suhteen erittäin hyvä. Osa seurantapotilaista päätyy kuitenkin parantavaan hoitoon omasta toivomuksestaan tai syövän riskiluokituksen huononemisen takia.


Leikkaushoitoa avustaa usein robotti

Eturauhassyövän leikkaushoidossa (prostatektomia) eturauhanen poistetaan kokonaan tai osittain. Jos syöpä on varhaisvaiheessa eli rajoittunut eturauhasen alueelle, tehdään yleensä eturauhasen poistoleikkaus. Tässä yhteydessä poistetaan koko eturauhanen sekä rakkularauhaset. Jos kyseessä on paikallisesti edennyt tai uusiutunut syöpä, hoitona saatetaan käyttää muita kirurgisia toimenpiteitä.


Leikkaus voidaan tehdä avoleikkauksena, tähystysleikkauksena tai leikkausrobotin avulla. Noin 80 % eturauhasleikkauksista tehdään robottiavusteisesti tähystysleikkauksena. Näin kyetään pienten instrumenttien kanssa tarkempaan leikkaustekniikkaan ja vähentämään verenvuotoa sekä leikkauksen jälkeistä kipua ja toipumisaikaa. Avo- ja tähystysleikkauksen tulokset ovat yhtä hyvät, mutta tähystysleikkauksella pystytään vähentämään leikkauksen haittoja. Valtaosa potilaista kotiutetaan 1–2 päivää robottiavusteisen leikkauksen jälkeen.


Hermot säästävässä eturauhasen poistoleikkauksessa eturauhanen poistetaan pyrkien säästämään eturauhasen pinnalla kulkevat erektiota säätelevät hermot. Hermot säästävä toimenpide on paras mahdollisuus erektiotoiminnon säilyttämiseen. Jos syöpä on levinnyt eturauhasen ulkopuolelle, hermoja ei voi välttämättä leikkauksessa säästää. 

 

Ulkoinen sädehoito hävittää syöpäsolut säteilyllä

Sädehoidon tarkoitus on hävittää syöpäsolut ja ympäröivää kudosta niihin kohdistetulla radioaktiivisella säteilyllä.


Ulkoinen sädehoito on yleisin sädehoidon muoto. Kuvantaohjatussa sädehoidossa säteet kohdistetaan eturauhasen ja siinä sijaitsevien syöpäsolujen alueelle. Kohdennuksen avulla voidaan vähentää suoleen ja virtsarakkoon kohdistuvia vaurioita. Myös intensiteettimuokatussa sädehoidossa saadaan säästettyä suolen ja virtsarakon haittavaikutuksia säätelemällä säteilymääriä siten, että eturauhaseen saadaan suunnattua suurempi annos kuin ympäröiviin elimiin.


Leikkaushoidon on havaittu heikentävän virtsa- ja seksuaalitoimintoihin liittyvää elämänlaatua verrattuna aktiiviseen seurantaan ja sädehoitoon. Sädehoidon taas on havaittu heikentävän suolen toimintaan liittyvää elämänlaatua verrattuna aktiiviseen seurantaan ja leikkaushoitoon. Leikkaushoidon jälkeen erektiokyky voi osalla palautua 1–2 vuoden kuluttua leikkauksesta, kun taas sädehoidossa puolestaan alkutilanne voi olla parempi, mutta seksuaalista kyvyttömyyttä saattaa ilmaantua ajan ja iän myötä.

 

Kudoksensisäinen sädehoito viedään rauhasen sisälle

Pienen annosnopeuden sädehoidossa (LDR-brakyterapia) eturauhasen sisään asetetaan pieniä jyväsiä, jotka sisältävät radioaktiivista isotooppia. Toimenpidettä seuraavina kuukausina jyväsistä lähtevä säteily ulottuu niiden välittömään ympäristöön ja tappaa eturauhassyöpäsolut. Radioaktiivinen aines hajoaa ajan kuluessa, ja jäljelle jääneet jyväset ovat vaarattomia.


Suuren annosnopeuden kudoksensisäinen sädehoito (HDR-brakyterapia) on uudempi hoitomuoto. Siinä eturauhasen sisään viedään neuloja, joihin annostellaan suuriannoksinen säteilylähde. Hoito voidaan antaa 1–3 hoitokertana. Ulkoisen sädehoidon ja HDR-brakyterapian yhdistelmää voidaan käyttää kohtalaisen ja suuren riskin paikallisissa syövissä.

 

Hormonihoito estää testosteroninmuodostusta

Eturauhassyöpäsolujen kasvua säätelee pääasiassa miessukupuolihormoni eli testosteroni, joten eturauhassyövän hoidossa pyritään usein vaikuttamaan sen tuotantoon ja toimintaan.


Hormonihoidon (endokriininen hoito) tarkoituksena on estää testosteronin muodostus tai estää sen vaikutus eturauhassoluissa. Testosteronin puute aiheuttaa huomattavia haittavaikutuksia lähes kaikille miehille. Haittavaikutukset vaihtelevat kuumista aalloista ja luuntiheyden heikkenemisestä anemiaan, painonnousuun ja erektiohäiriöihin.
 

Hormonihoidolla on tärkeä rooli levinneen eturauhassyövän hoidossa, mutta sitä käytetään myös ennen paikallishoitoa tai sen aikana tai jälkeen. Suurin osa eturauhaskasvaimen soluista reagoi testosteronin puutteeseen. Eturauhassyöpä voi kuitenkin edetä testosteronia alentavista lääkehoidoista huolimatta. Sairauden edetessä tähän vaiheeseen sitä kutsutaan kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi.
 

Hormonihoidolla on erilaisia muotoja

 • Kivesten poistoleikkaus on tehokas ratkaisu testosteronin vapautumisen estoon. Koska kyseessä on pysyvä ja peruuttamaton toimenpide, useimmat miehet valitsevat mieluummin lääkehoidon. Leikkauksesta toipuminen on tavallisesti nopeaa.
 • LHRH eli luteinisoivaa hormonia vapauttava hormoni säätelee testosteronin eritystä. LHRH:n vapautumisen estäminen LHRH-agonistien (GnRH-agonistit) avulla on yksi yleisimmistä hormonihoidon muodoista eturauhassyövässä. LHRH-agonistien käytön ensimmäisten viikkojen aikana testosteronipitoisuus nousee väliaikaisesti, mistä voi aiheutua oireita.
 • LHRH-antagonistit (GnRH-antagonistit) estävät LHRH:n testosteronituotantoa stimuloivan vaikutuksen aiheuttamatta kuitenkaan testosteronipitoisuuden äkillistä lisääntymistä hoidon alkuvaiheessa.
 • Antiandrogeeniset lääkkeet estävät testosteronin vaikutuksen eturauhasen syöpäsoluissa estäen näin syöpäsolujen kasvua. Antiandrogeeni liitetään usein LHRH-agonistiin ehkäisemään hoidon alkuvaiheessa ilmenevää testosteronipitoisuuden voimakasta kasvua ja siitä aiheutuvia oireita.
 • Toisen polven antiandrogeenit ovat uudempia eturauhassyöpälääkkeitä, jotka estävät entistä tehokkaammin testosteronin vaikutuksia.
 • Koska testosteronia vapautuu myös lisämunuaisista, voidaan hoidoksi valita myös lisämunuaisten testosteronin vapautumista estävä hoito.


Hormonihoidot voivat aiheuttaa luuntiheyden heikkenemistä ja luunmurtumariskin, minkä ehkäisyyn on saatavilla lääkkeitä. Luuntiheys voidaan mitata ennen hormonihoidon aloittamista ja sen jälkeen.

 

Radioisotooppihoitoa levinneen syövän hoitoon

Kun syöpä leviää luustoon, se voi aiheuttaa kipua, luuston heikkenemistä ja murtumia. Luustoon levinnyt syöpä voi aiheuttaa myös liikkumisvaikeuksia ja ryhtiongelmia. Eturauhassyövän etäpesäkkeiden hoitoon käytetyt radioisotoopit kohdistavat vaikutuksensa luuhun ja syöpäkudokseen ja voivat lievittää kipua sekä pidentää elinaikaa.

 

Solunsalpaajahoito tuhoaa syöpäsoluja

Solunsalpaajilla eli sytostaateilla pyritään tuhoamaan syöpäsolut tai estämään niiden kasvu. Solunsalpaajien on osoitettu myös pidentävän elinaikaa yhdistelmähoitoina metastaattisessa eturauhassyövässä.

 

Seuranta hoitojen jälkeen

Eturauhassyövän hoitoon kuuluu jälkiseuranta, jolla arvioidaan muun muassa hoidon tuloksia ja jatkohoidon tarvetta. Seurantakäynnit toteutetaan yksilöllisesti potilaan tilanteen perusteella, mutta seurannan kulmakiviä ovat PSA:n määritys ja oireiden kartoitus.


Kun eturauhassyöpä todetaan ensimmäisen kerran, syöpäsolut hävitetään leikkaus- tai sädehoidolla. Osa syöpäsoluista saattaa kuitenkin päästä leviämään hoidettavan alueen ulkopuolelle ennen kuin ne saadaan tuhottua. Nämä solut alkavat jossain vaiheessa lisääntyä ja tuottaa niin paljon PSA:ta, että se on havaittavissa seurantakokeissa. Paikallishoidon jälkeen PSA-arvon määritys onkin yleisesti hyväksytty apuväline arvioitaessa eturauhassyövän etenemistä.
 

Jos PSA-arvo suurentuu, lääkäri saattaa suositella hoidon aloittamista. PSA-arvo on kuitenkin vain yksi tekijä, jonka perusteella hoidonjälkeistä ennustetta arvioidaan. Syövän aggressiivisuuden arvioinnissa otetaan huomioon myös syövän alkuperäinen levinneisyys, diagnoosia edeltävä PSA-arvo, yleinen terveydentila ja potilaan ikä sekä PSA-arvon nousunopeus.

Jaa:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Äijät puhuu eturauhassyövästä

Äijät puhuu eturauhassyövästä -podcast

Äijät puhuu eturauhassyövästä -podcast rikkoo hiljaisuutta intiimin eturauhassyövän ympäriltä sekä tarjoaa tukea ja samaistumispintaa potilaille ja heidän läheisilleen.

 

Miten diagnoosin jälkeen pääsee eteenpäin ja miten hyvinvointiin voi vaikuttaa? Kuuntele keskustelu asiantuntijoiden sekä eturauhassyöpää sairastavan kanssa.

image

Eturauhassyövän oireet ja diagnoosi

Eturauhassyöpä ei aina aiheuta oireita. Eturauhassyövän merkit huomataan usein ensimmäisenä lääkärin rutiinitarkastuksessa.

image

Testaa syöpäsi

Syöpäkasvaimiin kohdistuvat geenitestit ovat tulleet mukaan syövänhoidon diagnostiikkaan. Tutkimalla kasvaimen omaa genomia voidaan tuottaa aiempaa yksilöllisempää hoitoa.

image

Eturauhassyöpäpotilaan läheisen opas

Tutustu eturauhassyöpään sairastuneen läheiselle laadittuun oppaaseen. 
Opas on PDF-muodossa.
 

Lataa esite tästä
Download English guide

image

Kun saat tietää syövästä

Syöpädiagnoosi on aina voimakas järkytys. Henkistä selviytymistä ja hoidon onnistumista auttaa, kun hankkii tietoa omasta sairaudestaan ja osallistuu aktiivisesti hoitoprosessiin.

Lähteet:

 • Suomen syöpäpotilaat. Eturauhassyöpäpotilaan opas, 2019. https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-
  1.amazonaws.com/sites/271/2016/10/04145331/Eturauhassyopa_2019_netti.pdf (viitattu 20.2.2024).
 • Saarelma O. Eturauhassyöpä. Duodecim, Terveyskirjasto 27.1.2022. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00210 (viitattu 20.2.2024).
 • Syöpäjärjestöt. Kaikki syövästä. Eturauhassyöpä. Eturauhassyövän hoito. https://kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/eturauhassyopa/ (viitattu 20.2.2024).
 • Ruutu M et al. Hyväennusteisen paikallisen eturauhassyövän hoidosta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Duodecim 2009. https://www.duodecimlehti.fi/duo98181 (viitattu 20.2.2024).
 • Käypä hoito -suositus. Eturauhassyöpä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Duodecim 2023. https://www.kaypahoito.fi/hoi11060 (viitattu 20.2.2024).
 • Duodecim. Ajankohtaista lääkärin käsikirjasta; Eturauhasen syöpä, 2009. https://www.duodecimlehti.fi/duo98433 (viitattu 20.2.2024).
 • Terveyskylä. Syöpätalo. Syöpätaudit. Eturauhassyöpä. Paikallisen eturauhassyövän leikkaushoito. https://www.terveyskyla.fi/syopatalo/syopataudit/eturauhassyopa/paikallisen-eturauhassyovan- hoito/paikallisen-eturauhassyovan-leikkaushoito (viitattu 20.2.2024).
 • Rannikko A et al. Robottiavusteinen laparoskooppinen radikaaliprostatatektomia. Duodecim 2011. https://www.duodecimlehti.fi/duo99423 (viitattu 20.2.2024).
 • Myllykangas M et al. Eturauhassyövän kehittyvä sädehoito. Duodecim. 2017. https://www.duodecimlehti.fi/duo13877 (viitattu 20.2.2024).
 • Joensuu H et al. Intensiteettimuokattu sädehoito – uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia. Duodecim 2001. https://www.duodecimlehti.fi/duo92085 (viitattu 20.2.2024).
 • Virtanen V et al. Uusia työkaluja paikallisesti edenneen ja etäpesäkkeisen eturauhassyövän lääkehoitoon. Duodecim 2020. https://www.duodecimlehti.fi/duo15779 (viitattu 20.2.2024).
 • Hervonen P ja Utriainen T. Levinneen eturauhassyövän lääkehoito. Duodecim 2019. https://www.duodecimlehti.fi/duo14742 (viitattu 20.2.2024).
 • Duodecim. Ajankohtaista lääkärin käsikirjasta; Eturauhasen syöpä, 2009. https://www.duodecimlehti.fi/duo98433 (viitattu 20.2.2024).
 • Pasanen A. Eturauhassyöpä. Duodecim, Terveyskirjasto 4.3.2022. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01077 (viitattu 20.2.2024).