Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

Maksasyöpä

Maksasyövän oireet ja diagnoosi

Maksasyöpä voi olla aluksi oireeton

Maksasyövän oireet eivät ole kovin selviä. Oireita ilmaantuu usein vasta, kun kasvain on levinnyt maksan ulkopuolelle tai lähielimiin.


Maksasyövällä on muun muassa seuraavia oireita:

 • Ylävatsan tai oikean kylkikaaren seudulla on jatkuvaa kipua ja täyttymisen tunnetta.
 • Taudin edetessä voi esiintyä ruokahaluttomuutta ja laihtumista.
 • Kuumeilua ja keltaisuutta esiintyy, kun kasvain on levinnyt laajalle.
 • Jos kasvain on kasvanut suureksi, ylävatsalla voi tuntea kookkaan kyhmyn.
   

Maksasyövän varhaisvaiheissa ei ehkä ole minkäänlaisia oireita. Tämän vuoksi lääkärit saattavat suositella rutiininomaisia ultraäänitutkimuksia ja verikokeita, jos potilaalla on tavallista suurempi maksasyövän riski.

 

 

Maksasyövän oireita

Ylävatsan kipu

Ylävatsan kipu

Keltaisuus

Keltaisuus

Ruokahaluttomuus

Ruokahaluttomuus

Täyttymisen tunne

Täyttymisen tunne

Kuumeilu

Kuumeilu

Painon lasku

Painon lasku

Maksasyövän diagnosointi

Kun epäillään maksasyöpää, kuvantamistutkimusten avulla voidaan selvittää kasvainten

 • määrä, onko kyseessä yksi kasvain vai useampia
 • koko ja sijainti.


Maksasyövän diagnosoimiseen käytetään seuraavia kokeita ja menetelmiä:


Kaiku- eli ultraäänitutkimus

Tässä tutkimuksessa äänen avulla tuotetaan kuvia sisäelimistä, esimerkiksi maksasta. Ultraäänitutkimus on kivuton, ja se kestää yleensä alle puoli tuntia. Ultraäänitutkimuksen avulla selvitetään kasvaimen muoto, koostumus ja rakenne.

 

Tietokonetomografiatutkimus (TT-kuvaus, tietokonekerroskuvaus)

Tässä tutkimuksessa röntgensäteiden avulla tuotetaan poikkileikkauskuvia elimistöstä. Diagnosointia voidaan tehdä myös varjoainetehosteisella tietokonekerroskuvauksella, ns. tietokonetomografia-angiografian avulla. Siinä maksan verisuoniin ruiskutetaan varjoainetta ja röntgensäteiden avulla seurataan varjoaineen kulkua maksan verisuonten läpi. Varjoainetehosteisella tietokonekerroskuvauksella saadaan yksityiskohtaista tietoa maksakasvainten määrästä ja sijainnista.

 

Magneettikuvaus (MK)

Magneettikuvauksessa kuvat syntyvät magneettikentän ja radioaaltojen avulla. Joskus kuvauksessa käytetään myös varjoainetta. Tutkimus kestää noin 20 minuutista tuntiin. Magneettikuvauslaitteet pystyvät näyttämään kuvia sappiteistä sekä maksan valtimoista ja laskimoista.

 

Maksan biopsia

Tässä toimenpiteessä maksasta otetaan kudosnäyte, joka tutkitaan mikroskoopilla. Lääkäri saattaa käyttää ohutta neulaa tai laparoskooppia eli vatsaontelotähystintä näytteen ottamiseen. 

 

Verikokeet

Maksasyövän havaitsemiseksi lääkärit tarkistavat joskus verikokeen avulla, onko veressä alfafetoproteiinia (AFP). Verikoe ei ole kuitenkaan täysin luotettava, koska alkuvaiheessaan maksasyöpä ei välttämättä tuota alfafetoproteiinia. Jotkut kasvaimet saattavat olla edenneet jo pitkälle ennen kuin AFP-pitoisuus suurenee. Myös muut syöpä- ja maksasairaudet saattavat suurentaa AFP-pitoisuuta.


Monien syöpien tavoin maksasyövän varhainen tunnistaminen voi säästää potilaan elämän. Valitettavasti maksasyöpä ei yleensä aiheuta oireita varhaisvaiheessa, minkä vuoksi suurella osalla potilaista sairaus on diagnoosihetkellä kohtalaisesti tai pitkälle edenneessä vaiheessa.

 

Maksasyövän levinneisyysasteet 

Kasvaimen leviämisaste määritetään kunkin potilaan kohdalla. Syövän leviämisasteen selvittäminen on tärkeää, koska se auttaa lääkäreitä päättämään parhaasta hoitotavasta. Maksasyövän leviämisasteen voi määrittää usealla eri tavalla.

 

Syövän vaiheen nimeämiseen voidaan käytää lukuja tai kirjaimia:
 

 • Levinneisyysaste 0 tai A: Yksittäinen minkä tahansa kokoinen kasvain, tai enintään kolme kasvainta joiden halkaisija enintään 3cm. Maksan toiminta hyvä.
 • Levinneisyysaste B: Useita kasvaimia mutta kaikki rajoittuvat maksan sisälle, ilman portilaskimokontaktia. Maksan toiminta hyvä.
 • Levinneisyysaste C: Tauti levinnyt portilaskimoon tai maksan ulkopuolelle. Lisäksi potilaat kenellä maksan toiminta ei ole hyvä, tai joiden yleiskunto on alentunut.
 • Levinneisyysaste D: Potilaat joiden toimintakyky tai maksan toimintakyky on niin heikko, että mikään hoitomuoto ei ole mahdollinen.
   

Muita määritelmiä, joita käytetään maksasyövän leviämisen kuvaamiseen:
 

 • Paikallinen ja leikkaushoitoon sopiva kasvain sijaitsee vain yhdessä osassa maksaa ja se voidaan poistaa leikkauksella.
 • Paikallinen ja leikkaushoitoon sopimaton kasvain sijaitsee vain yhdessä osassa maksaa, muta sitä ei voi poistaa kirurgisesti joko sijainnin vuoksi tai koska maksan muu osa ei ole riittävän terve.
 • Edennyt syöpä on levinnyt maksan eri osiin ja ehkä myös muualle elimistöön.
 • Uusiutunut syöpä tarkoittaa, että syöpä palannut joko maksaan tai johonkin muuhun elimistön osaan ensimmäisen hoidon tai leikkauksen jälkeen.

 

Jaa:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

image

Testaa syöpäsi

Syöpäkasvaimiin kohdistuvat geenitestit ovat tulleet mukaan syövänhoidon diagnostiikkaan. Tutkimalla kasvaimen omaa genomia voidaan tuottaa aiempaa yksilöllisempää hoitoa.

image

Kun saat tietää syövästä

Syöpädiagnoosi on aina voimakas järkytys. Henkistä selviytymistä ja hoidon onnistumista auttaa, kun hankkii tietoa omasta sairaudestaan ja osallistuu aktiivisesti hoitoprosessiin.

Lähteet:

 • Österlund P. Maksan ja sappiteiden syövät. Duodecim 2023. htps://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01064 (viitattu 28.2.2024)
 • Syöpäjärjestöt. Kaikki syövästä. Maksasyöpä. htps://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/maksasyopa/ (viitattu 28.2.2024)
 • Terveyskylä.fi. Syöpäkipu syövän eri vaiheissa. htps://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/sy%C3%B6p%C3%A4kipu/kipu-sy%C3%B6v%C3%A4n-eri-vaiheissa (viitattu 29.2.2024)
 • American Cancer Society. Ultrasound for Cancer. htps://www.cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/tests/ultrasound-for-cancer.html (viitattu 29.2.2024).
 • American cancer society. Tests for Liver Cancer. htps://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html (viitattu 6.3.2024)
 • Terveyskylä. Magneetitutkimus. htps://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/kuvantamistutkimuksia/magneetitutkimus (viitattu 29.2.2024)
 • American Cancer Society. Liver Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging. htps://www.cancer.org/cancer/types/liver-cancer/detection-diagnosis-staging.html (viitattu 29.2.2024)
 • American Cancer Society. Can Liver Cancer Be Found Early? htps://www.cancer.org/cancer/types/liver-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html (viitattu 29.2.2024)
 • American cancer society. Treatment of Liver Cancer, by Stage. htps://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/treating/by-stage.html (viitattu 29.2.2024)