Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

Maksasyöpä

Mikä on maksasyöpä?

Maksasyövän taustalla on usein muu maksasairaus

Suomessa todetaan vuosittain noin 500 uutta maksasyöpätapausta. Maksasyöpä kehittyy kuitenkin harvoin terveeseen maksaan. Maksasyöpää hoidetaan leikkauksella sekä paikallisilla ja biologisilla hoidoilla.


Maksasyövän yleisyys

Maksasyöpä on maailmanlaajuisesti 6. yleisin syöpämuoto ja 3. yleisin kuolleisuuden syy, joka liittyy syöpätauteihin (2021). Maailmassa todetaan yli 900 000 uutta primaarista maksasyöpätapausta joka vuosi.

Vuonna 2021 Suomessa todettiin noin 500 uutta maksasyöpätapausta. Samana vuonna tautiin menehtyi noin 500 potilasta.


Maksasyövän taustatekijät

Maksasyöpä syntyy yleensä, kun maksa on vioittunut jonkin sairauden takia. Yli 90 %:lla maksasolusyövän saaneista on kirroositasoinen maksavaurio tai muu krooninen maksasairaus.

Kirroosin ja siten maksasyövän yleisimpiä aiheuttajia ovat B- ja C-virushepatiitit ja runsas alkoholinkäyttö. Myös liikalihavuus ja diabetes voivat johtaa maksan rasvoittumiseen ja edelleen kirroosiin.

Maksasyövän riskiä lisäävät myös korkea ikä ja tupakointi.

 

Merkittävimmät syyt

 

Krooninen B-hepatiitti
Krooninen C-hepatiitti
Alkoholin liikakäyttö
Muu kuin alkoholin aiheuttama rasvamaksa
Terve maksa

Terve maksa

Kirroosimaksa

Kirroosimaksa

Kasvain sairaassa maksassa

Kasvain sairaassa maksassa

Maksasyövän tyypit

Primaarinen maksasyöpä voidaan jakaa useaan tyyppiin sen mukaan, mitkä solut muuttuvat syöpäsoluiksi:

  • Hepatosellulaarinen karsinooma eli maksasolusyöpä on kaikkein yleisin primaarisen maksasyövän muoto. Se alkaa hepatosyyteistä, jotka ovat maksasolujen päätyyppi.
  • Kolangiokarsinooma saa alkunsa pienistä putkimaisista sappiteistä maksassa. Tätä syöpätyyppiä nimitetään sappitiesyöväksi.
  • Hepatoblastooma on harvinainen maksasyöpätyyppi, jota esiintyy alle 4-vuotiailla lapsilla. Useimpia hepatoblastoomaa sairastavia lapsia voidaan hoitaa parantavasti.
  • Angiosarkooma ja hemangiosarkooma ovat harvinaisia. Ne saavat alkunsa maksan verisuonista ja kasvavat hyvin nopeasti.


Maksasyövän hoito

Hoidon valinnassa otetaan huomioon syövän tyyppi, levinneisyys, maksan toiminnan aste, potilaan yleisterveys ja muut sairaudet.


Maksasyövän tärkein ja ainoa parantava hoitomuoto on leikkaus. Syöpäkasvain pyritään poistamaan osapoistolla, jos sen sijainti, koko, maksan toimintakyky ja muut edellytykset sen mahdollistavat.


Lisäksi maksasyöpää voidaan hoitaa erilaisilla paikallishoidoilla ja biologisella lääkehoidolla.

 

Jaa:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

image

Testaa syöpäsi

Syöpäkasvaimiin kohdistuvat geenitestit ovat tulleet mukaan syövänhoidon diagnostiikkaan. Tutkimalla kasvaimen omaa genomia voidaan tuottaa aiempaa yksilöllisempää hoitoa.

image

Kun saat tietää syövästä

Syöpädiagnoosi on aina voimakas järkytys. Henkistä selviytymistä ja hoidon onnistumista auttaa, kun hankkii tietoa omasta sairaudestaan ja osallistuu aktiivisesti hoitoprosessiin.

Lähteet:

  • Österlund P. Maksan ja sappiteiden syövät. Duodecim 2023. htps://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01064 (viitattu 28.2.2024)
  • Syöpäjärjestöt. Kaikki syövästä. Maksasyöpä. htps://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/maksasyopa/ (viitattu 28.2.2024)
  • Suomen syöpärekisteri, Syöpä 2021. Julkaistu 2023.
  • Sung H, Ferlay J, Siegel RL et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71(3): 209–249. doi: 10.3322/caac.21660. Epub 2021 Feb 4. htps://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21660 (viitattu 28.2.2024)
  • American Cancer Society. What is liver cancer. htps://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/about/what-is-liver-cancer.html (viitattu 6.3.2024)