Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

Eturauhassyöpä

Mikä on eturauhassyöpä?

Eturauhassyövän yleisyys

Eturauhassyöpä on Suomessa yleisin miehillä todettu syöpä. Suomen Syöpärekisterin mukaan vuonna 2018 Suomessa todettiin 5016 uutta eturauhassyöpätapausta. Kaikista miesten uusista syöpätapauksista lähes 30 % oli eturauhasen syöpiä. Keskimääräinen sairastumisikä on noin 70 vuotta.

 

Viime vuosikymmeninä ns. PSA-testien käyttöönotto lisäsi merkittävästi eturauhassyövän uusien tapausten ilmaantuvuutta, mutta vuoden 2005 jälkeen ilmaantuvuus on tasaantunut. 

 

Hitaasti etenevä eturauhassyöpä paranee usein

Eturauhasen syövässä eturauhasen solut alkavat muuttua pahanlaatuisiksi. Useissa tapauksissa eturauhassyöpä etenee suhteellisen hitaasti. Yleensä kestää vuosia ennen kuin syöpä on havaittavissa ja vielä pidempään ennen kuin se leviää eturauhasen ulkopuolelle. Osalla eturauhassyöpää sairastavista ilmenee nopeammin kasvava aggressiivinen syöpätauti.

 

Suurin osa kaikista eturauhasen syöpätapauksista todetaan siinä vaiheessa, kun syöpä on paikallinen tai paikallisesti edennyt, ja tällöin paranemisprosentti on suuri. Eturauhassyövässä ennuste on varsin hyvä, viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta elossa oli noin 92 % vuosina 2015–2017 seuratuista potilaista.

 

Eturauhassyöpää ei seulota rutiininomaisesti

Eturauhassyövän seulonnassa käytetään useimmiten PSA-arvon mittausta (prostate-specific antigen) verestä. Kun eturauhasessa on jotain poikkeavaa, esimerkiksi eturauhassyöpä, PSA-proteiinia vapautuu normaalia enemmän verenkiertoon. Eturauhassyövän käypähoito -suosituksen (2014) mukaan rutiininomaista seulontaa eturauhassyövän löytämiseksi ei kuitenkaan toistaiseksi suositella. PSA-mittaus tulee tehdä, jos potilaalla on oireita.

 

Kun eturauhassyövän diagnoosi on varmistettu koepalan avulla, PSA-mittausta käytetään syövän riskin arviointiin ja hoidon jälkeiseen seurantaan. Lisäksi perinnöllisen riskin omaaville miehille PSA-arvon mittaamista ja seurantaa suositellaan herkästi 1–4 vuoden välein.

 

Lataa tästä tästä esite Tietoa eturauhassyövästä potilaille > 

Jaa:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Äijät puhuu eturauhassyövästä

Äijät puhuu eturauhassyövästä -podcast

Äijät puhuu eturauhassyövästä -podcast rikkoo hiljaisuutta intiimin eturauhassyövän ympäriltä sekä tarjoaa tukea ja samaistumispintaa potilaille ja heidän läheisilleen.

 

Miten diagnoosin jälkeen pääsee eteenpäin ja miten hyvinvointiin voi vaikuttaa? Kuuntele keskustelu asiantuntijoiden sekä eturauhassyöpää sairastavan kanssa.

image

Tietoa eturauhassyövästä -esite

Tietopaketti eturauhassyövästä (pdf).

Eturauhassyövän syyt ja riskitekijät

Eturauhassyövän syyt ja riskitekijät

Eturauhassyövän riskiin vaikuttaa eniten ikä. Muita mahdollisia riskitekijöitä ovat perimä, elämäntavat ja etninen tausta.

image

Testaa syöpäsi

Syöpäkasvaimiin kohdistuvat geenitestit ovat tulleet mukaan syövänhoidon diagnostiikkaan. Tutkimalla kasvaimen omaa genomia voidaan tuottaa aiempaa yksilöllisempää hoitoa.

image

Kun saat tietää syövästä

Syöpädiagnoosi on aina voimakas järkytys. Henkistä selviytymistä ja hoidon onnistumista auttaa, kun hankkii tietoa omasta sairaudestaan ja osallistuu aktiivisesti hoitoprosessiin.

Lähteet:

  • Käypä hoito -suositus. Eturauhassyöpä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja SuomenUrologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Duodecim, 2014 (viitattu 3.3.2020). Saatavilla internetissä:kaypahoito.fi
  • Saarelma O. Eturauhassyöpä. Duodecim 27.1.2020. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00210 (viitattu 3.3.2020)
  • Suomen syöpärekisteri. Syöpä 2017.
  • Syöpäjärjestöt. Kaikki syövästä. Eturauhassyöpä. https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/eturauhassyopa/ (viitattu 5.3.2020).