Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

Eturauhassyöpä

Eturauhassyövän syyt ja riskitekijät

Eturauhassyövän riskiin vaikuttaa eniten ikä. Muita riskitekijöitä ovat perimä, etninen tausta ja mahdollisesti ympäristötekijät, kuten elämäntavat.

 

Vanhenevan miehen sairaus

Mitä enemmän ikää karttuu, sitä todennäköisempää on sairastua eturauhassyöpään. Alle 40-vuotiailla miehillä eturauhassyöpä on hyvin harvinainen, mutta yleistyy selvästi 55 ikävuoden jälkeen. Vain noin 5 % potilaista on diagnosointihetkellä alle 60-vuotiaita. Eturauhassyöpää todetaan eniten yli 70-vuotiailla miehillä. Ruumiinavausten aineistojen perusteella eturauhassyöpää esiintyy piilevänä ja vain kudosnäytteestä todettavana tautina noin 60 %:lla yli 80-vuotiaista miehistä.


Muita eturauhassyövän riskitekijöitä

Noin 5–10 % eturauhassyövistä on perinnöllistä tyyppiä. Jos isällä tai veljellä on todettu eturauhassyöpä, miehen riski sairastua tähän syöpään on yli kaksinkertainen. Eri etnisiä taustoja edustavilla miehillä sairastumisriskin suuruus vaihtelee. Elintavoilla voi joko vähentää tai lisätä riskiä sairastua syöpätauteihin. Runsas rasvan ja lihan käyttö saattaa nostaa sairastumisriskiä, kun taas tupakointi kasvattaa riskiä kuolla eturauhassyöpään. Normaalipainoisena pysyttely, säännöllinen liikunta ja alkoholin kohtuukäyttö voivat vähentää riskiä sairastua eturauhassyöpään.
 

Lataa esite Tietoa eturauhassyövästä potilaille > 

 

Jaa:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

image

Eturauhassyövän oireet ja diagnoosi

Eturauhassyöpä ei aina aiheuta oireita. Eturauhassyövän merkit huomataan usein ensimmäisenä lääkärin rutiinitarkastuksessa.

Äijät puhuu eturauhassyövästä

Äijät puhuu eturauhassyövästä -podcast

Äijät puhuu eturauhassyövästä -podcast rikkoo hiljaisuutta intiimin eturauhassyövän ympäriltä sekä tarjoaa tukea ja samaistumispintaa potilaille ja heidän läheisilleen.

 

Miten diagnoosin jälkeen pääsee eteenpäin ja miten hyvinvointiin voi vaikuttaa? Kuuntele keskustelu asiantuntijoiden sekä eturauhassyöpää sairastavan kanssa.

image

Testaa syöpäsi

Syöpäkasvaimiin kohdistuvat geenitestit ovat tulleet mukaan syövänhoidon diagnostiikkaan. Tutkimalla kasvaimen omaa genomia voidaan tuottaa aiempaa yksilöllisempää hoitoa.

image

Kun saat tietää syövästä

Syöpädiagnoosi on aina voimakas järkytys. Henkistä selviytymistä ja hoidon onnistumista auttaa, kun hankkii tietoa omasta sairaudestaan ja osallistuu aktiivisesti hoitoprosessiin.

Lähteet:

  • Käypä hoito -suositus. Eturauhassyöpä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Duodecim 2023. https://www.kaypahoito.fi/hoi11060 (viitattu 20.2.2024).
  • Syöpäjärjestöt. Kaikki syövästä. Eturauhassyöpä. Eturauhassyövän aiheuttajat. https://kaikkisyovasta.fi/tietoa- syovasta/syopataudit/eturauhassyopa/ (viitattu 20.2.2024).
  • Duodecim. Ajankohtaista lääkärin käsikirjasta; Eturauhasen syöpä, 2009. https://www.duodecimlehti.fi/duo98433 (viitattu 20.2.2024).
  • Saarelma O. Eturauhassyöpä. Duodecim, Terveyskirjasto 27.1.2022. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00210 (viitattu 20.2.2024).
  • Ruutu M et al. Hyväennusteisen paikallisen eturauhassyövän hoidosta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Duodecim 2009. https://www.duodecimlehti.fi/duo98181 (viitattu 20.2.2024).