Aiheenasyopa
Yleiset käyttöehdot Tietosuojalausunto Julkaisuoikeus
Suolistosyövän toteaminen eli diagnosointi

Oireet

SuolistosyöpäcloseSyöpäSyöpä on elimistön solujen hallitsematonta kasvua. Syöpä muodostaa yleensä kasvaimen eli epänormaalin kudosmassan, joka syntyy solujen jakautuessa useammin kuin niiden pitäisi. Syöpäkasvaimet voivat levitä elimistön uusiin osiin etäpesäkkeiden avulla. voi varhaisvaiheessa olla lähes oireeton. Oireet voivat ilmetä vähitellen, jolloin potilaan voi olla vaikea pitää niitä vakavina. Tämä saattaa olla syynä taudin diagnoosin viivästymiseen. Seuraavassa on kuvattu tavallisia paksu- ja peräsuolisyövän paikallis- ja yleisoireita.

Suolistosyövän oireita ruoansulatuskanavasta voivat olla:

  • suolen toiminnan muutokset
  • ripuli tai ummetus uutena oireena tai oireilu vaihtelevasti
  • tunne ettei suoli tyhjene kunnolla
  • suolitukos
  • veriuloste
  • vatsakipu, johon liittyy suolen toiminnan muutos, varsinkin ummetuksen ja ripulin vuorottelu

Peräsuolisyövän yleisin oire ovat veriulosteet. Verta voi esiintyä ulosteessa myös hyvänlaatuisten peräpukamien yhteydessä. Veriulosteiden vuoksi on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin tarkempia tutkimuksia varten.

Suolistosyövässä uloste voi verenvuodon seurauksena muuttua tummaksi ja ulosteen seassa voi olla kirkasta verta. Mikäli verenvuoto jatkuu pitkään, voi potilaalle kehittyä anemia.

Suolistosyövän yleisoireita voi olla myös laihtuminen, vatsakivut, ruokahalun heikkeneminen ja selittämätön väsymys tai uupumus.

Taudin toteaminen

Suoliston alueen tutkimukset aloitetaan yleensä tähystyksellä, jonka laajuus määräytyy yksilökohtaisesti. Yleensä tähystyksessä otetaan koepala tai koepaloja suolen sisäpinnalta.

Kolonoskopia tarkoittaa paksusuolen tähystystä. Toimenpiteen perusteena voivat olla potilaan pitkäaikaiset vatsakivut, muutokset suolen toiminnassa ja veriulosteet. Kolonoskopialla voidaan havaita suolistossa ilmenevät limakalvomuutokset, kuten kasvaimet tai tulehdukset. Tähystys voidaan tarvittaessa ulottaa ohut- ja paksusuolen liitokseen asti. Kolonoskopia closeKolonoskopia Paksusuolen tähystys.tehdään, mikäli potilaalla on esiintynyt pitkäaikaisia vatsakipuja, muutoksia suolen toiminnassa ja veriulosteita.

Kolonoskopiaa käytetään syöpien, hyvänlaatuisten kasvaincloseKasvainEpänormaali kudosmassa, joka syntyy solujen jakautuessa enemmän kuin niiden pitäisi tai jos solut eivät kuole niin kuin niiden pitäisi. Kasvaimet saattavat olla hyvänlaatuisia eli benignejä tai pahanlaatuisia eli maligneja (syöpä). Kasvaimia voidaan myös kutsua neoplasmoiksi. ten ja kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien (Crohnin taudin ja haavaisen koliitin) diagnosoinnissa ja seurannassa.

Suoli tyhjennetään ennen kolonoskopiaa, jotta suolen limakalvon tarkastelu helpottuu. Toimenpide kestää kahdestakymmenestä minuutista tuntiin.

Sigmoidoskopia tarkoittaa peräsuolen ja paksusuolen loppuosan tutkimusta. Jos epäillään paksusuolen loppupään sairautta, voidaan käyttää lyhyempää tähystintä. Sillä katsotaan vain peräsuoli ja paksusuolen loppuosa. Paksusuolen loppupäätä kutsutaan sigmasuoleksi, jonka mukaan tutkimus on nimetty.

Röntgenkuvaus; paksusuolen ja ohutsuolen röntgenkuvausta käytetään myös limakalvomuutosten selvittelyssä. Röntgenkuvauksen tarve päätetään yksilökohtaisesti.

KapseliendoskopiacloseEndoskopiaTähystys eli endoskopia on lääketieteellinen toimenpide, jossa tutkitaan elimistön sisäosia endoskoopilla eli tähystimellä.; ohutsuolen limakalvo voidaan tutkia kapseliendoskopialla eli pienellä, nieltävällä kameralla tai erikoistähystysmenetelmällä.

Levinneisyystutkimus

Tietokonekerroskuvaus eli tietokonetomografia (TT); usein tehdään koko vartalon tietokonekerroskuvaus ennen suolistosyövän leikkausta, jotta voidaan arvioida syövän levinneisyys mahdollisimman tarkkaan

Magneettikuvaus; peräsuolisyövässä tehdään usein lantion magneettikuvaus, jotta syövän paikallinen leviäminen olisi mahdollisimman tarkasti tiedossa siinä vaiheessa, kun suunnitellaan leikkausta ja sädehoitocloseSädehoitoSyövänhoito, jossa kasvainkudokseen kohdistetaan ionisoivaa säteilyä. Tarkoituksena on tuhota kasvainkudosta. Joskus sädehoitoa annetaan myös hyvänlaatuisiin tiloihin, esimerkiksi kivun hoitoon. aA A A A A A

Muuta tekstin kokoa